Koçkaya Holding’te işe alım süreçlerimizde en çok önem verdiğimiz kriterlerden birini yetkinlikler oluşturmaktadır. Koçkaya  Holding Liderlik Model’inden yola çıkılarak belirlenen ve her grup şirketinde sahip olmayı ve geliştirmeyi istediğimiz sekiz temel yetkinlik şunlardır:

  • Geleceği Öngörmek
  • İnovasyon
  • Ekibi Güçlendirmek
  • Matris Liderlik
  • Yüksek Performansı Teşvik Etmek
  • Sonuç Odaklılık
  • Değer Katmak
  • Başarıyı Kutlamak

Yeni mezun ve deneyimli adaylarımızın uygunluğunun değerlendirilmesinde pozisyonun gerekliliklerine uygun olarak Yetkinlik Bazlı Mülakat, Genel Yetenek ve İngilizce Seviye Tespit Sınavı ve Mesleki Kişilik Envanteri uygulanmaktadır.  İşe alım süreci olumlu devam eden adaylardan, referans olarak profesyonel iş yaşamlarında kendileriyle birlikte çalışmış ve görüş alabileceğimiz yöneticilerinin isimleri ve iletişim bilgileri istenmektedir. Referans araştırmaları da tamamladıktan sonra, süreci olumlu sonuçlanan ve onaylanan adayımıza teklifimiz sözlü ve mail yoluyla iletilmektedir.

Amacımız; Koçkaya Grubu’na eğitim düzeyi yüksek, yeniliğe ve değişime açık, başarma arzusu yüksek, çevreye ve topluma duyarlı, dinamik,  dürüst ve kaliteli çalışmayı esas alan, yüksek performanslı ve Koçkaya Holding değerlerini benimseyip sahip çıkacak kişileri kazandırmak; bilgi, beceri ve yetkinliklerini sorgulayarak, niteliklerine uygun bir birime yerleştirilmelerini sağlamaktır.